Skip to content

Tehnoloģijas

Meža īpašnieku konsultatīvais centrs strādā ar jaunākās paaudzes attālās izpētes tehnoloģijām, kas īsā laikā ļauj ievākt informāciju par lielām platībām, tajā skaitā par platībām, kas ir nepieejamas, vai kuru izpēte ir apgrūtināta (piemēram, pārmitras teritorijas). Iegūtie dati ir:

  • Augstas precizitātes – telpiskā jeb reljefa informācija ar 10 – 15 cm precizitāti x, y, z virzienos un līdz pat 20×20 cm ģeometriskā izšķirtspēja (pikseļa izmērs);
  • Objektīvi attēlo reālo situāciju un salīdzināmi – ievākti ar vienādiem paņēmieniem un konstanti augstā kvalitātē;
  • Vides elementu stāvokļa un procesus atspoguļojoši indikatori, kas dod iespēju novērtēt ķīmisko elementu, tajā skaitā piesārņojuma klātbūtni bez laboratorijas analīzēm, kā arī noteikt veģetācijas sastāvu, stāvokli un reakciju uz ietekmējošiem apstākļiem.

Lidmašīnas

Meža īpašnieku konsultatīvais centrs speciālo aviācijas darbu veikšanai izmanto četras lidmašīnas:

  • Divmotoru lidmašīnu: BN2T-4S
  • Divmotoru lidmašīnu: Cessna 404 Titan
  • Vienmotora lidmašīnu: Cessna FR 172E
  • Vienmotora lidmašīnu: Cessna 172F

Sensori

  • LIDAR

LIDAR lāzerskeneris ir uz aviācijas platformas bāzēts pilnībā automatizēts attālinātās zondēšanas instruments, kas ļauj iegūt augstas precizitātes trīsdimensionālu (3D) datu kopu par zemes virsmu un uz tās esošajiem objektiem.

  • HIPERSPEKTRĀLAIS SENSORS

CASI 1500 ir uz aviācijas platformas bāzēta attālinātās zondēšanas sensoriekārta ar kuras palīdzību tiek iegūti uz zemes esošo materiālu un vielu elektromagnētiskā starojuma dati līdz pat 288 šauros (2,4-2,7nm) intervālos jeb joslās. CASI 1500 uztvertais spektrālais apgabals atrodas intervālā no 380 līdz 1050nm.