Skip to content

FSC® Mežu apsaimniekošanas grupas sertifikāts

2001.gadā MĪKC iegūst FSC® Mežu apsaimniekošanas grupas sertifikātu (NC-FM/COC-014195, sertifikāta derīguma termiņš 13.10.2021.-12.10.2026., licences numurs: FSC-C002604).

FSC® (Forest Stewardship Council) ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas apliecina un nodrošina reizē videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

Meža apsaimniekošanas plāns 2017.-2026.gadam:

Aviācija

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulai (ES) Nr. 965/2012, MĪKC deklarējis Part-SPO gaisa kuģu ekspluatāciju sekojošu speciālo aviācijas darbu veikšanai: aerofotografēšanai, lāzerskanēšanai, patrulēšanai vides un robežu aizsardzības vajadzībām, naftas piesārņojuma apjoma detektēšanai un uzraudzībai, meža dzīvnieku vakcinēšanai.