Skip to content
Mežaudžu vitalitātes novērtējuma metodoloģijas izstrāde, izmantojot ar aviāciju iegūtus hiperspektrālos un lāzerskenēšanas datus

Projektu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.

Projekta vispārējais mērķis bija mežaudžu vitalitātes novērtējuma metodoloģijas izstrāde, izmantojot ar aviāciju iegūtus attālās izpētes datus. Projekta specifiskais mērķis bija izstrādāt metodiku priedes un egles audžu vitalitātes indeksa noteikšanai, izmantojot ar aviāciju iegūtus kombinētus hiperspektrālos un lāzerskenēšanas datus.

Projekta mērķu sasniegšanai tika īstenotas astoņas aktivitātes: 1. Iepirkumu plāna sagatavošana; 2. Iepirkuma procedūras veikšana; 3. Metodikas lauka datu ievākšanai izstrāde; 4. Lauka datu ievākšana; 5. Attālās izpētes datu ievākšana; 6. Kombinēto LiDAR un hiperspektrālo datu analīze; 7. Meža vitalitātes indeksa noteikšanas metodes izveide; 8. Metodes izvērtējums un verifikācija.

Projekta rezultātā tika veikts rūpnieciskais pētījums un izstrādāta metodika meža vitalitātes indeksa noteikšanai, izmantojot kombinētus, ar aviācijā bāzētu attālo izpēti iegūtus LiDAR un hiperspektrālos datus. Metodika satur informāciju par datu apstrādes un analīzes posmiem.

Projekts tika īstenots sadarbībā ar SIA “FORAN Baltic”, Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, nodibinājumu „Vides risinājumu institūts” laika periodā no 2009.gada jūlija līdz 2010.gada oktobrim.