Skip to content
Meža rekreatīvās vērtības noteikšana

2002.gadā SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” pēc Rīgas domes Mežu pārvaldes pasūtījuma veica pētījumu par rīdzinieku populārākajām atpūtas vietām, tā rezultātā nosakot meža rekreatīvo vērtību.

Pētījuma gaitā, izmantojot īpaši izstrādātu un aprobētu metodoloģiju, tika nokartētas meža teritorijas 6700 ha platībā. Meža rekreatīvā vērtība tika rēķināta, ņemot vērā konkrētās vietas attālumu līdz Rīgai, mežaudzes vecumu, upju un ezeru tuvumu, ceļu infrastruktūru – par katru izpildīto kritēriju piešķirot noteiktu punktu skaitu.

Pētījuma tiks īstenots, lai sekmētu galvaspilsētas iedzīvotāju un viesu iemīļotāko vietu sakopšanu, labiekārtošanu un efektīvu apsaimniekošanu.