Skip to content
Meža īpašumu tirgus vērtības noteikšana

2009.gadā SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” pēc SIA „NORVIK LĪZINGS” pasūtījuma veica ieķīlāto nekustamo īpašumu tirgus vērtības aprēķinu. Projekta ietvaros tika novērtēti nekustamie īpašumi 375ha lielā platībā.