Skip to content
Meža inventarizācija VAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales mežsaimniecībās

SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” veica meža inventarizāciju VAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas un Ziemeļlatgales mežsaimniecībās. Kopējais inventarizējamo teritoriju apjoms 312057.60 ha.

Projekta ietvaros MĪKC izpildīja šādus galvenos uzdevumus:

  • nogabalu raksturojošo rādītāju iegūšana, ievērojot parametrus meža sadalīšanai nogabalos, kvalitātes prasības un datu apstrādes nosacījumus;
  • kartogrāfisko datu, daļplānu, mežaudžu plānu, mežsaimniecības un meža iecirkņu shēmu izgatavošana;
  • digitālā zemes virsmas (reljefa) modeļa izgatavošana.

Projekta īstenošanas laiks: 15.05.2009. – 15.09.2010.