Skip to content

Meža īpašnieku konsultatīvais centrs ir nevalstiskās organizācijas „Meža īpašnieku biedrība” biedrs. Meža īpašnieku biedrība apvieno gan lielos un mazos privātos meža īpašniekus, gan komercsabiedrības, gan pašvaldības, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas mežs.

Plašāka informācija – www.mezaipasnieki.lv

Meža īpašnieku konsultatīvais centrs ir arī viens no Meža nozares kompetences centra dibinātājiem.