Skip to content
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība privāto īpašnieku mežos Latvijā, organizējot koksnes izsoles

Projekta mērķis bija būtiski uzlabot viena no svarīgākajiem Latvijas resursiem, meža, ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta ietvaros tika izveidota izsoļu sistēma privāto mežu koksnes pārdošanai, tā nodrošinot lielākus ienākumus meža īpašniekiem, vienlaicīgi panākot meža apsaimniekošanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Projekts tika īstenotas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju „NEPCon” un Valsts meža dienestu. Projektu līdzfinansēja Pasaules banka, un tas tika īstenots laika periodā no 2004.gada 15.marta līdz 2005.gada 15.martam.